Tangazo la Kozi Mbalimbali za Muda Mfupi ICE, SUA

  • Agosti 16, 2021 - 08:30
  • ICE, SUA
  1. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo (SUA) Kupitia Taasisi ya Elimu ya Kujiendeleza (ICE) kinatangaza kozi za muda mfupi katika nyanja mbalimbali ikiwemo ufugaji, kilimo, malisho ya mifugo, kilimo biashara, usindikaji wa chakula cha binadamu, udhibiti wa viumbehai waharibifu na kujiandaa kustaafu zitakazotolewa hivi karibuni katika mwaka 2021:

Na Aina ya mafunzo Tarehe Kitengo kinachoshirikiana na ICE Walengwa Idadi ya Wshiriki
1 Ufugaji wa Kuku 16 – 19

Agosti, 2021

Ndaki ya Kilimo Wakulima/Wajasiriamali 20 – 30
2 Ufugaji wa Samaki 23 – 26

Agosti, 2021

Ndaki ya Kilimo Wakulima/Wajasiriamali 20 – 30
3 Uzalishaji na Utunzaji wa Malisho ya Mifugo Agosti 31 – Septemba 3, 2021 Ndaki ya Kilimo

 

Wakulima/Wajasiriamali/Maafisa ugani/ Wahamasishaji wa maendeleo 20 – 30
4 Usindikaji wa juisi na jemu 07 – 10 Septemba 2021 Ndaki ya Kilimo Wajasiriamali 20 – 30
5 Kilimo Biashara na Ujasiriamali 14 – 17 Septemba, 2021 Shule ya Kuu ya Uchumi Kilimo na Stadi za Biashara Taasisi za Utafiti na Mashirika yasiyokuwa ya Kiserikali/Wajasiriamali 20 – 30
6 Ufugaji wa Nyuki 21-24 Septemba, 2021 Ndaki ya Misitu, Wanyamapori na Utalii Wakulima, Wajasiriamali, NGOs, Maafisa Misitu, Wahamasishaji wa maendeleo, Taasisi zinazojishughulisha na hifadhi ya maliasili 40 – 60
7 Udhibiti wa Viumbe Hai Waharibifu kwa Kutumia Mfumo wa Vizuizi  katika Mashamba ya Mpunga ya Umwagiliaji Maji 27 – 30 Septemba,

2021

Kituo cha SUA cha Kudhibiti Viumbe Hai Waharibifu Wakulima/Maafisa ugani 20 – 30
8 Mafunzo ya Kilimo cha Bustani: Uoteshaji na Utunzaji wa Mboga na Matunda 04 – 07 Octoba 2021 Ndaki ya Kilimo Wakulima na wajasiriamali 20 – 30
9 Mafunzo ya Kujiandaa Kustaafu 25 – 29 Octoba, 2021 Idara ya Raslimali Watu Wafanyakazi wanaojiandaa kustaafu na waliostaafu hivi karibuni 20 – 30
10 Mafunzo ya Ugani: Mbinu mpya na masuala mapya katika tasnia ya ugani 01 – 05 Novemba, 2021 Ndaki ya Kilimo Maafisa ugani na maafisa maendeleo ya jamii wanaofanya kazi katika taasisi mbalimbali ikiwemo Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Wizara ya Maliasili na Utalii, na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali (NGOs), n.k. 40 – 60

Pakua fomu ya maombi hapa

 

Tangazo hili la kozi fupi linapatikana vilevile kwa lugha ya Kingereza kwa kubofya alama ya bendera katika ukurasa wa mbele wa tovuti ya ICE

EVENT INFO :

  • Start Date:Agosti 16, 2021
  • Start Time:08:30
  • End Date:Novemba 5, 2021
  • End Time:16:30
  • Number of Participants:20-60
  • Location:ICE, SUA
Morogoro